Često postavljena pitanja

Često postavljena pitanja

Cesija ili ustup tražbine jest prijenos otuđivog potraživanja s dosadašnjeg vjerovnika na novog vjerovnika, pri čemu dužnik i tražbina ostaju isti.

Sukladno odredbi čl. 82. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) za ustup tražbine nije potreban pristanak dužnika.

RETURN TO BUSINESS d.o.o. (dalje: R2B) je trgovačko društvo čija je primarna djelatnost otkup, naplata i upravljanje potraživanjima. Prilikom obavljanja djelatnosti našem društvu nije u interesu prisiljavati klijente na komunikaciju ili vršiti bilo kakvu drugu vrstu pritiska već uspostaviti korektan odnos na obostrano zadovoljstvo, radi rješavanja postojećih otvorenih pitanja te izbjegavanja pokretanja skupih sudskih postupaka čiji bi troškovi u konačnici pali na teret dužnika.

Kako biste dokazali da je dug podmiren potrebno je dostaviti potvrdu o podmirenju duga ili potvrdu o plaćanju. Društvo R2B provjeriti će dostavljeno i o tome Vas pismeno izvijestiti, a sve kako biste bili sigurni da je dugovanje uistinu podmireno.

Plaćanje trebate izvršiti prema društvu R2B s obzirom da je ono novi vjerovnik u odnosu na Vaš dug, a prema prethodno dostavljenim obavijestima u kojima se nalaze podaci za plaćanje.

Možete! Ukoliko Vam je potreban savjet o refinanciranju, djelatnici društva R2B rado će Vas informirati o svim mogućnostima refinanciranja.

S obzirom na dug protek vremena u kojem se dugovanje nije podmirivalo postoji mogućnost da se uz dug s osnova glavnice i redovne kamate obračunao i dug s osnova zatezne kamate, odnosno drugih troškova kao što su sudski ili javnobilježnički troškovi.

Društvo R2B omogućava otplatu duga u mjesečnim ratama i to srazmjerno Vašim mjesečnim prihodima i mogućnostima.

Dug možete riješiti na nekoliko načina – jednokratnom uplatom, obročnim plaćanjima, refinanciranjem i ostalim kombinacijama navedenih načina. Društvo R2B prilagođava se Vašim mogućnostima i prijedlozima kako riješiti dugovanje. Paralelno, Vaše prijedloge nadograđujemo svojim savjetima stečenim kroz dugogodišnje iskustvo u naplati potraživanja.

Uplatu duga vršite prema prethodno zaprimljenoj obavijesti u kojoj se nalaze podaci za izvršavanje uplate: naziv platitelja, naziv primatelja, žiro račun primatelja, poziv na broj, opis plaćanja i iznos duga koji je potrebno uplatiti.

U slučaju nemogućnosti pridržavanja prethodno dogovorenih uvjeta plaćanja potrebno je kontaktirati specijalistu odjela naplate potraživanja kako biste zajedničkim snagama postigli dogovor i podmirili dug na vrijeme.

Pritužbu i pohvalu potrebno je uputiti na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili adresu: RETURN TO BUSINESS d.o.o., Korčulanska 2, Zagreb.

Ukoliko imate prijavljeno prebivalište/boravište u inozemstvu i želite podmirit dugovanje u RH izvršavanje uplate je regularno sukladno Zakonu o platnom prometu (NN 66/18) zemalja članica EU. Za uplatu su Vam potrebni podaci o žiro računu primatelja i pozivu na broj duga koji podmirujete.

Potrebno je dostaviti dokaz o prijavi prebivališta/boravišta.

U svakom trenutku djelatnici društva R2B primiti će vas u našim uredima u Selskoj cesti 90 a, Zagreb uz prethodnu najavu telefonom radi dogovaranja najprihvatljivijeg termina.

Jednostavni stečaj potrošača sukladno Zakonu o stečaju potrošača ne omogućava otpis dugovanja, dakle Vaš dug provedbom Jednostavnog stečaja potrošača nije „nestao“. Postoji mogućnost da je osnova po kojoj je provedena prisilna naplata isknjižena kod Financijske agencije i to rješenjem nadležnog suda te Ovrhovoditelj više nema prava naplaćivati se s osnova navedene osnove za plaćanje, ali dugovanje zbog kojeg je osnova aktivirana nije podmireno i potrebno je kontaktirati Ovrhovoditelja radi postizanja dogovora o podmirenju duga.

Ukoliko ste podnijeli prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača, sukladno Zakonu o stečaju potrošača, a pod uvjetom da su ispunjene sve pretpostavke za provođenje takvog postupka propisane zakonom, takva činjenica sama po sebi ne utječe na postojanje dugovanja. Naime, ovisno o imovini kojom potrošač raspolaže ovisi plan ispunjenja obveza s kojim se vjerovnici mogu, ali i ne moraju usuglasiti. Isto tako, potrošaču se u određenim slučajevima imenuje povjerenik koji u razdoblju od 5 godina od donošenja sudskog rješenja prati ponašanje i financijske mogućnosti potrošača te o tome podnosi kvartalna izvješća nadležnom sudu.

U svakom trenutku društvo R2B prilagoditi će se vašim trenutnim financijskim mogućnostima bilo da se radi o povećanju ili smanjenju prethodno dogovorenog mjesečnog plaćanja.